მ  ა  ნ  დ  ი  ლ  ი

თათია მგელაძე

♥  მ   ა   ნ    დ   ი   ლ   ი ♥   

____________ჯგუფის  წევრები:____________                         შორენა ცისკარაული                                            თათია მგელაძე                                                    ანა ჭინჭარაული                                   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥